Title Image

Ceremonie wyznaniowe

Ceremonie wyznaniowe przewidziane są dla osób, dla których religia i wiara stanowiła ważny wymiar życia. Jest to ostatni akord, ostatni obrzęd liturgiczny w czasie ziemskiej drogi. Pogrzeby wyznaniowe przebiegają według ściśle określonych ceremoniałów, które są zawarte w księgach liturgicznych danej religii.

Z reguły nabożeństwo żałobne, poprzedzające pochówek, odprawiane jest w parafii, do której należał zmarły, ale istnieje także możliwość odprawienia takiego nabożeństwa w innym kościele, a także np. w kaplicy cmentarnej. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody proboszcza obecnej parafii zmarłego.

Zakład Pogrzebowy Ziółkowski ma doświadczenie w przygotowywaniu ceremonii wyznaniowych wszystkich religii. Zapewniamy oprawę uroczystości żałobnej – poprzez odpowiednią muzykę, kompozycje kwiatowe oraz akcesoria żałobne – które odpowiadają temu rodzajowi ceremonii żałobnej. Troszczymy się też o prawidłowy przebieg ceremonii zarówno w kościele czy kaplicy, jak i nad grobem.

Call Now Button