Title Image

Poradnik

W chwilach tak trudnych, jak śmierć Bliskiej Osoby, mogą Państwo doświadczyć trudności w podjęciu odpowiednich działań. Wychodząc naprzeciw wszystkim, którzy muszą zmierzyć się z taką sytuacją, powstał poniższy poradnik.

1. Jeśli zgon nastąpił w domu

należy wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu. Lekarza rodzinnego wzywamy kontaktując się z przychodnią, do której należała osoba zmarła. Natomiast poza godzinami pracy przychodni, w dni świąteczne lub w nocy – należy wezwać pogotowie ratunkowe.
Posiadając kartę zgonu należy zawiadomić zakład pogrzebowy, któremu decydujemy się powierzyć zadanie wykonania eksportacji ciała Zmarłego do chłodni. Należy pamiętać, że rodzina zmarłego posiada pełną wolność w wyborze zakładu pogrzebowego, niezależnie od miejsca zgonu osoby zmarłej. Należy również pamiętać, że zakład pogrzebowy wybrany do przewozu ciała zmarłego nie musi być tożsamy z zakładem pogrzebowym, któremu powierzone zostanie zorganizowanie pogrzebu.
Posiadając kartę zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej niezbędne jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniego do miejsca/miasta, gdzie nastąpił zgon, w celu otrzymania stamtąd aktu zgonu. Jeśli sobie Państwo tego życzą, można powyższe zadania powierzyć naszemu zakładowi pogrzebowemu.

2. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub w innej placówce opiekuńczo-leczniczej

niezbędne jest udanie się tam w celu otrzymania karty zgonu. Z tym dokumentem, jak również z dowodem osobistym osoby zmarłej udać się należy następnie do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. W dalszej kolejności należy udać się do zakładu pogrzebowego w celu organizacji pogrzebu. Mogą także Państwo powierzyć zadanie dopełnienia formalności urzędowych powierzyć naszemu zakładowi pogrzebowemu.

3. Jeśli zgon nastąpił w miejscu publicznym lub też jego przyczyną mogło być przestępstwo, wypadek czy samobójstwo

niezbędne jest zawiadomienie pogotowia ratunkowego. Na miejscu też pojawia się w takim przypadku Policja oraz przedstawiciel Prokuratury. Ciało zmarłego zostaje zabezpieczone do ekspertyz medycznych i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Stamtąd można odebrać ciało dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia od Prokuratury. Po otrzymaniu takiego pozwolenia oraz karty zgonu, którą wystawia lekarz, dokonujący oględzin lub sekcji zwłok, trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu. Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym.
Jeśli wybierają Państwo Zakład Pogrzebowy Ziółkowski, prosimy o kontakt z naszą firmą, pod numerem telefonu 519 304 635 oraz 502 259 065.

Call Now Button