Title Image

E-nekrologi

Człowiek, będąc istotą społeczną, tworzy wiele relacji: znajomości, a nawet przyjaźni. Dlatego ważnym jest, aby w przypadku śmierci rodzina zmarłego poinformowała o tym fakcie przyjaciół i znajomych osoby, która odeszła. Komunikacja taka odbywała się jeszcze do niedawna najczęściej poprzez klepsydry oraz nekrologi czyli w formie w dużej mierze drukowanej, a same komunikaty umieszczane były w odpowiednich miejscach. Obecnie jednak coraz bardziej popularne są nekrologi w formie elektronicznej zwane też e-Nekrologami.

Wśród usług pogrzebowych, oferowanych przez Zakład Pogrzebowy Ziółkowski, jest także usługa e-Nekrologów czyli multimedialnych komunikatów, zawierających informacje o śmierci oraz uroczystościach pogrzebowych osoby zmarłej.

Na stronie internetowej firmy Ziółkowski, dedykowanej usłudze e-Nekrologów, można umieścić wirtualny, multimedialny nekrolog danej osoby, zawierający jej zdjęcie oraz inne informacje, które mogą okazać się pożyteczne dla uczestników pogrzebu.

Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom tej usługi możliwe jest dotarcie z informacją o śmierci danej osoby do szerokiego kręgu jej przyjaciół, znajomych oraz wszystkich tych, którzy chcieliby uczestniczyć w jej pogrzebie.

Call Now Button